otevírací doba

Ordinační hodiny


Po:7:30 – 18:00 od 12:00 kojenecká poradna
Út:7:30 – 14:00 od 12:00 pouze pro zvané
St:7:30 – 14:00 od 12:00 pouze pro zvané
Čt:7:30 – 15:30 od 12:00 prevent. prohlídky
Pá:7:30 – 13:30 od 12:00 pouze pro zvané
Podrobnější údaje o otevírací a provozní
době naleznete zde.

Novinky z ordinace


KORONAVIRUS !!

Z důvodu aktuální epidemiologické situace v našem regionu

zůstává naše ordinace do odvolání v NOUZOVÉM REŽIMU !! 

 

- Objednejte se, prosím, telefonicky před JAKOUKOLI návštěvou ordinace!

  Dodržujte, prosím, domluvené časy vyšetření aby nedocházelo ke křížení klientů.

- I akutní návštěvu ordinace konzultujte VŽDY PŘEDEM telefonicky na čísle 596 883 728 !!

  Toto se týká především akutních respiračních infekcí s některými z těchto příznaků -

   teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů, únavnost, ztráta chuti či čichu, zažívací obtíže... !!

Každý i akutní klient dostane po telefonické domluvě přesný individuální čas vyšetření !

- Noste nadále ochranné pomůcky (roušky, respirátory ale i rukavice...) kdekoli mimo domov,

  zvláště pak v čekárně ordinace!

- V čekárně udržujte co největší odstup od případných dalších klientů, nejméně 2 metry.

Nedotýkejte se zbytečně žádných ploch či předmětů na chodbě, v čekárně či ordinaci.

Při vstupu do čekárny a před vstupem do ordinace použijte desinfekci na ruce !

 

Preventívní prohlídky a očkování dětí se neruší!

Dočasně došlo k úpravě ordinačních hodin, přesunuli jsme prevence do dopoledních ordinačních

hodin 7.30 - 9.30 hod., takto se snažíme minimalizovat možnost případné nákazy v ordinaci.

 

- Dodržujte přísně veškerá karanténní nařízení a epidemiologická opatření nařízená vládou

  či krajskou hygienickou stanicí !

Děkuji všem velmi za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

 

 

Věřím, že společnými silami se nám podaří nynější bezprecedentní situaci zvládnout.


Přeji všem železné nervy, žádnou paniku, hodně štěstí a především pevné zdraví pro celé rodiny !!!

 

 
Důležité aktuální informace

 

 

Informace ke změně zákona 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Nový zákon do značné míry komplikuje ošetření nezletilých pacientů. Ošetření dítěte v doprovodů prarodičů či jiných osob bude možné pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců dítěte. Klient starší 15ti let může být vyšetřen bez doprovodu, ale rovněž po předchozím písemně uděleném souhlasu zákonného zástupce s takovýmto postupem.

Pro snížení administrativní náročnosti a zrychlení ošetření nabízím rodičům možnost si příslušné formuláře aktivně vytisknout a připravit s pomocí níže uvedených odkazů.

* U povinných očkování není písemný souhlas zákonného zástupce vyžadován